Αξιολόγηση Εργαζομένου

Αποδοτική έρευνα αξιολόγησης και ικανοποίησης εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο οποιασδήποτε επιχείρησης – ακούστε τους!

Οι εργαζόμενοι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο οποιασδήποτε επιχείρησης – ακούστε τους!

Σε μια online ψηφοφορία/online αξιολόγηση η διαδικασία είναι γρήγορη, πρακτική και με σημαντικά μειωμένο κόστος.

Μια αποδοτική και προσαρμοσμένη καθοδήγηση μέσω του ερωτηματολογίου – που υποστηρίζεται από τις διάφορες λειτουργίες φίλτρων – είναι ένα αληθινό εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου, χωρίς πίεση (όπως τα γραπτά ερωτηματολόγια).

Οι έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων προλαμβάνουν καταστάσεις όπως :

Μειωμένη απόδοση των εργαζομένων
Mειωμένη ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών σας
Συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων